Hökerum Bygg tar den hållbara vägen – först med att klimatkompensera!

5 februari, 2016

– Vi strävar alltid efter att våra projekt ska genomsyras av ett stort miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt engagemang. Det här är ett sätt att ta ansvar för produktionen av våra hus, där betongen utgör den största källan till koldioxidutsläpp berättar Viktor Ståhl VD.

Kompensationen görs genom ett engagemang i klimatprojekt i utvecklingsländer. Projekten är valda med omsorg. De ska både reducera växthusgasutsläpp och samtidigt verka för bättre miljömässiga-, sociala- och ekonomiska villkor för lokalbefolkningen där projekten drivs. På så vill Hökerum Byggkompensera för de utsläpp i byggprojekt som inte går att undvika. Hökerum Bygg kombinerar därmed regionalt och globalt ansvarstagande. De är stolta över att vara först i branschen med det övergripande beslutet att alltid kopensera för nyproduktion av egna bostadsrätter, men ser gärna att alla följer efter.

– Genom att klimatkompensera för de avtryck våra nyproducerade bostäder gör på vår miljö kan både vi och de som köper våra bostäder känna att vi tar ansvar, berättar Viktor Ståhl.

Fakta:

Från och med mars 2016 klimatkompenserar Hökerum Bygg för varenda bostadsrätt som säljs. Bland de första projekten som klimatkompenseras finns Brf Magasinet i Vallastaden i Linköping, Brf Wellingeby i Vällingby Parkstad samt Brf Wienerbrödet i Örebro.

De två klimatprojekt de investerar i är:

Distribution av energieffektiva vedspisar till Indien som stöds av WWF. Spisarna ger familjer ett bättre liv genom att förbränningen är väsentligt effektivare än matlagning över öppen eld. Människorna får en hälsosammare inomhusmiljö, mängden bränsle som går åt halveras och mängden koldioxid som släpps ut minskar markant.

Urskogsbevarande åtgärder i Zimbabwe som drivs inom ramen för UN-REDD Programme. Även det här programmet tar stor hänsyn till människors livsmiljö i närområdet.

Satsningen har föregåtts av en utredning där den totala mängden koldioxidutsläpp per lägenhet har räknats ut.