Hökerum Bygg bygger mer i Uppsala

13 december, 2016
Nu har den första markanvisningstävlingen i centrala Ulleråker avgjorts. Beslut om vinnande team fattades av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott måndag 12 december och presenterades vid en pressträff på luciadagen. Vinnare i det sydvästra kvarteret är Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter Bostad AB i samarbete med Belatchew Arkitekter och Kirsh+Dereka Arkitekter, MORF landskapsarkitektur, och statens lantbruksuniversitet. 

Intresset för att bygga i Ulleråker är stort och Uppsala kommun fick in anbud från 22 team med 36 unika aktörer, .

– Vi är otroligt glada för förtroendet. Förslaget som vi har arbetat fram i ett team med två arkitektkontor samt innovativa landskapsarkitekter är ambitiöst och nyskapande, säger Maria Ståhl marknadschef på Hökerum Bygg. Totalt innehåller projektet cirka 220 bostäder, ett stort antal lokaler och en mobilitetsanläggning med omkring 600 p-platser i kvarteret.

Stor vikt har lagts vid en varierad fasad och en nyskapande socialt och ekologiskt hållbar innergård. Parkeringshusets exteriör har en spännande kreativ utformning.

– Fasadens rytm och skala i de övre våningsplanen delas upp med olika uttryck och materialitet. Semitransparenta metallfasader med fönsterluckor som står på glänt kombineras med gröna fasader där planteringskärl löper längs fasaderna på varje plan. Intryck ska ges av en byggnad som lever och inte bara ett hus för parkerade bilar, berättar John Kirsh, från arkitektkontoret Kirsh + Dereka arkitekter.

Ekologi, social hållbarhet och energieffektiva lösningar är viktiga i det vinnande förslaget. Träden och matjorden som finns på platsen idag kommer att flyttas under byggtiden för att sedan planteras tillbaka på innergården. Här kommer nya lösningar för att öka grannsamverkan, samåkning och liknande att arbetas fram tillsammans med KTH, dagvattenhanteringen kommer att utvecklas med nya fördröjningsmetoder och stor energi läggs på att göra det lätt att välja andra färdsätt än den egna bilen. Det kommer bland annat att erbjudas bilpool, cykelpool, gratis kollektivtrafik under första året och möjlighet att låna en lådcykel av föreningen.