Hökerum Byggs första hållbarhetsredovisning finns tillgänglig!

1 juni, 2018

I Hökerum Byggs Årsredovisning för 2017 finns också en hållbarhetsredovisning.

– Det har varit ett viktigt och nyttigt arbete att fastställa vilka mätvärden vi ska jobba med och vad vi ska fokusera på framöver, säger Viktor Ståhl, Hökerum Byggs VD.

I rapporten ingår ett ställningstagande avseende miljöansvar, socialt ansvar, ekonomiskt ansvar samt ett avsnitt om hur viktiga Hökerum Byggs medarbetare är för företagets fortsatta framgångar. Hökerum Bygg fortsätter att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som produktionen av nya bostadsrätter medför.

 

http://hokerumbygg.se/hallbarhet