Vilket år!

6 juni, 2018

Nu finns Hökerum Byggs årsredovisning 2017 tryck och klar.

Företaget omsätter årligen cirka 800 Mkr. Vi har mellan 10 och 15 projekt igång samtidigt och färdigställer ca 500 bostäder per år. De senaste 15 åren har vi färdigställt cirka 6 000 bostäder.

I dagsläget pågår produktion av 800 lägenheter. Utöver dessa projekt består koncernens projektportfölj av ytterligare cirka 2 000 planerade bostäder.

Hökerum Bygg ingår i koncernen Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB. Under 2017 nådde koncernen sin högsta omsättning någonsin på totalt 1 035 Mkr (808 Mkr) och ett resultat på 439 Mkr (490 Mkr).

Soliditeten om 67 procent (60 procent) och egna kapital om 1 827 Mkr (1 437 Mkr) skapar goda förutsättningar till fortsatt långsiktig tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen. Läs mer om Hökerum Bygg och vår årsredovisning här:

http://www.hokerumbygg.se/omoss/