Hökerum Bygg får försteg vid marktilldelning i Folkungavallen i Linköping.

23 april, 2019

Hökerum Bygg är en av sex byggherrar som får förtroendet att vara med och utveckla Fokungavallen i centrala Linköping.

Alla byggherrar som fick marktilldelning av Linköpings kommun för att bygga flerfamiljshus i Vallastaden gavs möjlighet att få försteg vid marktilldelning inom Folkungavallen i centrala Linköping.  Som kvalificering för detta krävdes bland annat att byggherren fullföljde projektet i enlighet med det kvalitetsprogram som tagits fram speciellt för Vallastaden. Detta program omfattade alltifrån att uppfylla högre ställda krav på energianvändning, miljövänliga byggmaterial, hantering av dagvatten, varierande lägenhetsstorlekar och att på olika sätt främja kreativitet och lekfullhet.

Nu har Linköpings stad gjort klart uppföljningsarbetet och Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att Hökerum Bygg och ytterligare fem andra byggherrar kommer att få erbjudande om en tilldelning inom Folkungavallen.

-Det är långt till byggstart, men nu ser vi fram mot ett nytt givande samarbete med Linköpings kommun. Vi kan se det här som ett kvitto på att vi gjorde bra ifrån oss i Vallastaden med vårt projekt Brf Magasinet,  säger Maria Josefsson, projektchef på Hökerum Bygg.

Länk till Linköpings kommuns hemsida:

https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/mark-och-lokaler/markanvisning/avslutade-markanvisningar/vallastadenfolkungavallen/